/3

DE -DAP AN HS GIOI LICH SU 2008-2009

Upload: HuongLala.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 226|Tải về: 0

Phòng giáo dục và đào tạo yên định  Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)   Câu 1. (1 điểm) Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau: Thời gian Sự kiện  - Ngày 01 tháng 10 năm 1949   - Ngà

[Ẩn quảng cáo]