Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE -DAP AN HS GIOI LICH SU 2008-2009

Lượt xem:107|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng giáo dục và đào tạo yên định Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  Câu 1. (1 điểm) Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau: Thời gian Sự kiện - Ngày 01 tháng 10 năm 1949  - Ngày 01 tháng 01 năm 1959  - Năm 1960  - Ngày 25 tháng 12 năm 1991  Câu 2. (4 điểm) Nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ II. Thành tựu nào có tính đột phá làm cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ. Câu 3. (3 điểm) Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất có sự phân hóa như thế nào? Thái độ chính trị của từng giai cấp. Câu 4. (2 điểm) Nêu ngắn gọn một số cải cách của Hồ Quý Ly về: Kinh tế, văn hóa, giáo dục và rút ra nhận xét chung về những cải cách đó. Hết Họ và tên thí sinh :...........................................; Số báo danh ........................... Chữ kí giám thị 1:…………………….............; Chữ kí giám thị 2: …………. Phòng giáo dục và đào tạo yên định kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008 - 2009 Đáp án và hướng dẫn chấm Môn: Lịch Sử Hướng dẫn chấm này có 2 trang  Đáp án và hướng dẫn chấm Câu 1. Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm => 0,25 x 4 = 1,0 Thời gian Sự kiện 01 tháng 10 năm 1949 Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời 01 tháng 01 năm 1959 Cuộc cách mạng nhân dân CuBa giành thắng lợi. 1960 17 nước Châu phi giành độc lập. 25 tháng 12 năm 1991 Chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Liên Xô  Câu 2. a)Thành tựu chủ yếu về khoa học kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ II. Thứ nhất:Trong lĩnh vực khoa học cơ bản con người đã đạt được những phát minh to lớn ,đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học ,Hóa học ,Sinh học.. (0,5 điểm) Thứ hai:Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới trong đó có ý nghĩa quan trọng bậc nhất là sự ra đời của máy tính điện tử,máy tự động và hệ thống máy tự động..... (0,5 điểm) Thứ ba:Con người đã tìm ra được những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử , năng lượng mặt trời.... (0,5 điểm) Thứ tư:Sáng chế ra những vật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên đang cạn dần trong thiên nhiên như:chất dẻo pôlime... (0,5 điểm) Thứ năm:Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp với những biện pháp cơ khí hóa ,thủy lợi hóa,điện khí hóa, hóa học hóa đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ (0,5 điểm) Thứ sáu :Những thành tựu thần kỳ trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc: với những loại máy bay siêu âm khổng lồ,những tàu hỏa cao tốc.. (0,5