/5

De dap an HSG H Quy hop Nghe an Vong 1

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 218|Tải về: 1

UBND HUYỆN QUỲ HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN VÒNG 1 Phòng GD & ĐT Quỳ Hợp Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút (Không tính thời gian giao nhận đề)Câu 1. a/ Nêu phương pháp hoá học tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaCO3, CaSO3, CaCl2 ( yêu cầu giữ nguyên khối lượng). Viết các phương trình hoá học xảy ra. b/ Chỉ được dùng thêm dung dịch BaCl2, dung dịch H2SO4 loãng, các ống nghiệm, phểu, giấy lọc, ống hút. Hãy nhận biết các dung dịch chứa hỗn hợp: NaHCO3 và K2CO3; KHCO3 và Na2SO4; Na2CO3 và K2SO4 Câu 2. Cho các khí A, B, C, D, E lần lượt có khối lượng mol tương ứng là 2g; 44g; 64g; 28g; 17g và các chất X, Y, N, M. Hãy tìm các chất A, B, C, D, E, X, Y, N, M và viết các phương trình hoá học minh hoạ....