/5

De dap an HSG H Quy hop Nghe an Vong 1

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 354|Tải về: 1

UBND HUYỆN QUỲ HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN VÒNG 1 Phòng GD & ĐT Quỳ Hợp Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 150 phút (Không tính thời gian giao nhận đề)Câu 1. a/ Nêu phương pháp hoá học tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaCO3, CaSO3, CaCl2 ( yêu cầu giữ nguyên khối lượng). Viết các phương t

[Ẩn quảng cáo]