/2

Đề + đáp án kiểm tra chương II số học 6

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 352|Tải về: 0

Trường THCS Quang Phục Ngày tháng năm 2010 Họ và tênKiểm tra: chương 2 (Thời gian: 45’) Lớp: 6 Điểm Lời phê của cô giáo     đề bài Câu 1 (2 đ) : a) Phát biểu các tính chất của phép nhân trong Z b) áp dụ

[Ẩn quảng cáo]