/2

De, dap an thi HSG mon Van lop 8

Upload: TinhDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 783|Tải về: 2

Phòng GD-ĐT Thị xã Hà Tĩnh Đề thi học SInh GIỏI lớp 8 Năm học 2003 - 2004 Môn thi: Văn -Tiếng Việt Thời gian làm bài 150 phút. Câu I: Trình bày cảm nhận của em về những câu thơ sau: `` Ông đồ vẫn ngồi đấy, Qua đường không ai hay. Lá vàng rơi trên giấy, Ngoài trời mưa bụi bay.`` (Ông đồ -Vũ Đìn

[Ẩn quảng cáo]