Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề Đia 7

Lượt xem:204|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:10/11/2012

TRƯỜNG THCS PHỔ CHÂU KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2008 - 2009Lớp : 9.... Họ và tên thí sinh :..... Số ký danh :.....Ngày thi :..... Môn thi : ĐỊA LÝ Thời gian : 45’ (không kể TG giao đề)Giám thị 1 :.....Giám thị 2 :.....Số mật mã :.....(Chủ khảo ghi)..... Mật mã phúc khảo(Chủ khảo PK ghi)Chữ ký GK 1Chữ ký GK 2Điểm bài thi(Bằng số)Điểm bài thi(Bằng chữ)Số mật mã (Chủ khảo ghi)Số tờ: .....Câu 1: (1,5 đ)Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?Câu 2: (1,5 đ) Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển Nông nghiệp ở nước ta.Câu 3: (1,5 đ) Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp ở nước ta khá đa dạng.Câu 4: (3 đ) Dựa vào thống kê dưới đây: Lương thực có hạt bình quân đầu người thời kỳ (1995 – 2002) kg.Năm 1995199820002002Cả nước363,1407,6444,8463,8Bắc Trung bộ235,5251,6302,1333,7Nhận xét về bình quân...