Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De giao luu häc sinh gioi lop 4-5

Lượt xem:255|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5 - năm học: 2006 - 2007 (Thời gian làm bài 90 phút) Phần I: Trắc nghiệm - Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. (Thời gian làm bài: 30 phút) Câu 1: Để số 2007a chia hết cho cả 2 và 3 thì a bằng: a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 Câu 2: Phân số bé nhất trong các phân số dưới đây là: a) b) c) d) Câu 3: Bác Hồ từ cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? a) 1901 b) 1911 c) 1890 d) 1941 Câu 4: Số dư trong phép chia sau là bao nhiêu: 20,07 : 1,6 = 12,54 a) 0,006 b) 0,06 c) 0,6 d) 6 Câu 5: Giữa 0,27 và có bao nhiêu số tự nhiên. a) 2 b) 3 c) 4 d) vô số Câu 6: Phần đất liền của nước ta có bao nhiêu % diện tích là đồi núi? a) 25% b) 50% c) 65% d) 75% Câu 7: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 Câu 8: Diện tích 1 hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu gấp chiều dài lên 3 lần và chiều rộng lên 2 lần: a) gấp 5 lần b) gấp 6 lần c) gấp 3 lần d) gấp 2 lần Câu 9: Trong các nước: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, In đô nê xi a, Cam pu chia, Ma lai xi a, nước ta tiếp giáp với mấy nước? a) 1 nước b) 2 nước c) 3 nước d) 4 nước Câu 10: Một kim loại có tính chất: Có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt. Đó là kim loại nào dưới đây: a) Đồng b) Nhôm c) Sắt d) Thép Câu 11: Hôm nay là thứ 7 ngày 31 tháng 3. Hỏi ngày 31 tháng 5 sẽ là ngày thứ mấy của tuần lễ. a) Thứ ba b) Thứ tư c) Thứ năm d) Thứ sáu Câu 12: Hiệp định Pa - ri về Việt Nam được kí kết cách đây bao nhiêu năm? a) 34 năm b) 33 năm c) 32 năm d) 35 năm Câu 13: Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu % số mới để lại được số lúc đầu. a) 20% b) 35% c) 30% d) 25% Câu 14: Số nào là 0,5 của 25% của của số 200: a) 2 b) 5 c) 10 d) 8 Câu 15: Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi những con sông nào dưới đây: a) sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình. b) Sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng. c) sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai. d) sông Hồng, sông Đà, sông Đà Rằng, sông Thái Bình. Câu