/4

De HS gioi 20112012 mon Dia lop 9

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 115|Tải về: 0

Phòng GD&ĐT huyện lục yên đề thi chọn học sinh giỏi cấp THCS năm học 2011-2012 Môn thi: Địa lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4 điểm) a. Một trận bóng đá được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại Nam Phi (múi giờ số 2) vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/10/2010. Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia sau: Việt Nam (múi giờ số 7) và Anh (múi giờ số 0). b. Trên Trái Đất có những loại gió chính nào thổi quanh năm theo một hướng? Trình bày và giải thích hướng gió Tín phong ở hai nửa cầu? Câu 2 (4 điểm) Dựa vào kiến thức đã học hãy kể tên các môi trường địa lí trên Trái Đất và cho biết môi trường hoang mạc được hình thành ở những vị trí nào? Tại sao? Câu 3 (4 điểm) Dựa vào át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Cho biết nguyên nhân nước ta có tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm? b. Phân tích sự tác động của địa hình đến sự phân hóa khí hậu của nước ta? Câu 4 (4 điểm) Dựa vào át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Cho biết hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động giao thông vận tải của nước ta? b. Đọc tên các thị xã, thành phố có quốc lộ số 1A đi qua? c. Nêu vai trò của tuyến giao thông này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước? Câu 5:(4 điểm) Dựa vào át lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. ----------------- Hết ----------------- (Thí sinh được sử dụng át lát địa lí Việt Nam của nhà xuất bản giáo dục để làm bài) Phòng GD&ĐT huyện lục yên hướng dẫn chấm thi chọn học sinh giỏi cấp THCS năm học 2011-2012 Môn thi: Địa lý Câu 1 (4 điểm) a. * Nam Phi thuộc múi giờ số 2, Anh thuộc múi giờ số 0 => chênh nhau 2 giờ (0,5 điểm) Khi Nam phi là 18 giờ 30 phút ngày 13/10/2010 thì Anh sẽ là: 18 giờ 30 – 2 = 16 giờ 30 phút cùng ngày. (0,5 điểm) * Nam Phi thuộc múi giờ số 2, Việt Nam thuộc múi giờ số 7 => chênh nhau 5 giờ (0,5 điểm) Khi Nam phi là 18 giờ 30 phút ngày 13/10/2010 thì Việt Nam sẽ là: 18 giờ 30 phút + 5 = 23 giờ 30 phút cùng ngày. (0,5 điểm) b. * Trên Trái Đất có 3 loại gió chính thổi quanh năm theo một hướng: - Gió Tín phong (0,25 điểm) - Gió Tây ôn đới (0,25 điểm) - Gió Đông cực (0,25 điểm) * Hướng gió Tín phong ở hai nửa cầu: - Gió Tín phong từ đai áp cao (khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam) về Xích đạo và có hướng đối lập nhau ở hai nửa cầu: (0,25 điểm) + Hướng Đông bắc ở nửa cầu Bắc (0,25 điểm) + Hướng Đông nam ở