Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De HSG Toan Huyen Can Loc Ha Tinh

Lượt xem:153|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

KỲ THI CHBỌN HSG HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Toán – Lớp 8 Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: ab(a + b) – bc(b + c) + ac( a – c)  Bài 2: Giải các phương trình: a)  b)  Bài 3: Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = a + b Bài 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Điểm E thuộc cạnh BC, điểm F thuộc cạnh AD sao cho CE = AF. Các đường thẳng AE và BF cắt CD ở M và N. Chứng minh CM.DN = a2 Gọi K là giao điểm của NA và MB. Chứng minh góc MKN bằng 900 Xác định vị trí các điểm E, F để độ dài MN nhỏ nhất? Bài 5: Tìm tất cả các bộ ba số tự nhiên lớn hơn 1 thỏa mãn: Tích của 2 số bất kỳ trong 3 số ấy cộng với 1 chia hết cho số còn lại. Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc