/58

De HSG - Toan6

Upload: KhoaiSang.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 425|Tải về: 1

ĐỀ SỐ I Thời gian làm bài 120 phút Câu 1 : (2 điểm) Cho biểu thức a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho và Câu 3: (2 điểm)

[Ẩn quảng cáo]