/17

De khao sat cuoi nam tu lop 1- lop 5

Upload: NhungVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 172|Tải về: 0

Phiếu kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 thời điểm cuối học kỳ 2 Năm học 2010 - 2011 ( Thời gian : 40 phút) Họ và tên:..........................................................................Lớp: ......Trường: TH Chu Điện 2 I- Kiểm tra đọc: (Đọc 6 điểm + câu hỏi 4 điểm = 10 điểm ) Giáo viên kiểm tra t

[Ẩn quảng cáo]