/2

Đề khảo sát học sinh giỏi tiếng Anh 8

Upload: PeTiNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 405|Tải về: 8

BÀI KIỂM TRA NÂNG CAO MÔN ANH VĂN 8 I/ Chọn mỗi đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau: The tourist industry is considered …..(0) world’s largest industry. Before 1950 about one million people ……(1) aboard each year …….(2) by the 1990s the figure had …..(3) to over 400million every year. …….(4) lar

[Ẩn quảng cáo]