/1

đề kiểm tr đại số 8 chương 4

Upload: SontgDnict.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 292|Tải về: 0

Đề kiểm tra Đại số lớp 8 chương 4 Thời gian : 45 Phút Đề 1 : 1 > Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a/ 2(3x – 1) – 8x > 3x +1 b/ x ( x – 4 ) + 1 2> giải các bất phương trình sau : a/ 1 +  b/  >  c/

[Ẩn quảng cáo]