/2

De kiem tra 1 tiet Anh 9( tiet 47)

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 439|Tải về: 0

Test 45 minutes Class: ..........Full name:.......................... Đề số 1 I/ Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. 1. A. dump B. buffalo C. nuclear D. plumber 2. A. why B. quickly

[Ẩn quảng cáo]