/2

De kiem tra 1 tiet Anh 9( tiet 47)

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 250|Tải về: 0

Test 45 minutes Class: ..........Full name:.......................... Đề số 1 I/ Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại. 1. A. dump B. buffalo C. nuclear D. plumber 2. A. why B. quickly

Xem thêm: De kiem tra 1 tiet Anh 9( tiet 47)
[Ẩn quảng cáo]