Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra 1 tiết chương II đại số 9

Lượt xem:486|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn: 9/12/2011 Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao nhận đề). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hệ thống được kiến thức đã học, vận dụng vào giải bài tập. - GV kiểm tra được việc nắm bắt kiến thức của Hs. 2. Kỹ năng: - Phân tích bài tập, tư duy, tính toán. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, độc lập làm bài. II. Chuẩn bị: * GV: Đề kiểm tra phô tô * HS: Kiến thức III. Các hoạt động dạy và học: 1. Tổ chức: 2. Đề kiểm tra: Bước 1: Ma trận Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng  TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL  1) Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số y = ax + b (a0) Nhận b được các giá trị thuộc hàm số Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất Tính được độ dài các cạnh cùa tam giác 4 40% 4 Số câu Tỉ lệ % Số điểm C1,2 10% 1   C8a,b 20% 2 C8c 10% 1  2) Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Nhận b được vị trí tương đối của 2 đ t Hiểu được hai đường thẳng song2..  3 37,5% 3,75 Số câu Tỉ lệ % Số điểm C3 5% 0,5 C4 7,5% 0,75 C6 25% 2,5    3) Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a0) Nhận biết được đường thẳng y = ax Hiểu được hệ số góc của đ thẳng  2 22,5% 2,25 Số câu Tỉ lệ % Số điểm C7 15% 1,5 C5 7,5% 0,75    Số câu Tỉ lệ % Tổng điểm 4 30% 3 3 40% 4 1 20% 2 1 10% 1 9 100% 10  Bước 2: Đề bài kiểm tra. Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm) * Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: (0,5 điểm). Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x – 5 là: A. (-2; -1) B. (3; 2) C. (1; -3) D. (1; 5) Câu 2: (0,5 điểm). Cho 2 hàm số: y = x + 2 (1); y = x + 5 (2), cắt nhau tại tọa độ . A. (2; 5) B. (-1; -5); C. (6; -2); D. (6; 8) Câu 3: (0,5 điểm). Cho hàm số: y = (m + 3)x + 5 đồng biến khi với mọi m A. m 3; C. m > -3; D. m > -5 Câu 4: (0,75 điểm).Nối mỗi dòng ở cột A với 1 dòng ở cột B để được khẳng định đúng. Cột A Nối ghép Cột B 1. Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’0) song song với nhau khi và chỉ khi 1 - a) a a’ 2. Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’0) cắt nhau khi và chỉ khi 2 - b) a = a’ b = b’ 3. Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) và y = a’x + b’ (a’0) trùng nhau khi và chỉ khi 3 - d) a a’ b b’  c) a = a’ b b’ Câu 5: (0,75 điểm). Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào