/3

Đề kiểm tra 1 tiết chương II đại số 9

Upload: NgoHanhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 800|Tải về: 1

Ngày soạn: 9/12/2011 Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao nhận đề). I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hệ thống được kiến thức đã học, vận dụng vào giải bài tập. - GV kiểm tra được việc nắm bắt kiến thức của Hs. 2. Kỹ năng: - Phân tích bài tập,

[Ẩn quảng cáo]