/2

Đề Kiểm tra 1 tiết Chương Oxi Lưu Huỳnh(thử)

Upload: ChiTran.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 767|Tải về: 23

ĐỀ KIỂM TRA THỬ CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH Câu 1.Phản ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là A.2H2O  2H2 + O2 ↑ C.5nH2O + 6n CO2  (C6H10O5)n + 6nO2 B.2KMnO4→ K2MnO4 +MnO2 + O2↑ D. 2KI + O3 + H2O →I2 + 2KOH + O2 Câu 2.Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển rất cần thiết, vì A. ozon l

[Ẩn quảng cáo]