/3

đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 7

Upload: TuyetTinhKhoi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 165|Tải về: 0

Họ và tên:………………. Kiểm tra 1 tiết Lớp : 7 Môn: Công nghệ Điểm Lời nhận xét của giáo viên   ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM : (3 Điểm) Câu 1. Bón lót là bón phân vào đất: (khoanh tròn đáp án đúng) a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi

[Ẩn quảng cáo]