/1

đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 7

Upload: HatDe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 146|Tải về: 0

Đề kiểm tra 1 tiết Môn : công nghệ 7 --------------------------------------------------------------------- Đề bài: ĐềI Câu 1: (2,5 điểm )Nêu vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt ? Em hãy cho biết tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng Câu 2 : (2,5 điểm )Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? Câu 3: (2 điểm )Đất trồng là gì ? Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ? . Câu 4 (3 điểm ) :Phân bón có vai trò như thế nào đối với đất và cây trồng ? phân bón được chia làm mấy nhóm ? nêu cách sử dụng các loại phân bón? Đề II Câu 1: (2,5 điểm ) Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? các biện pháp sử dụng đất hợp lý? Câu 2: (2,5 điểm )Phân bón có vai trò như thế nào đối với đất và cây trồng ? Nêu tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng? Câu 3: (3 điểm )Thành phần cơ giới của đất là gì ? Độ phì nhiêu của đất là gì?Nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường? Câu 4: (2 điểm )Nêu quy trình sản xuất giống bằng phương pháp giâm cành , ghép mắt, chiết cành .