/5

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ

Upload: ThanhHuyenPhanThi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 176|Tải về: 0

LỚP : 7 KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 7 HỌ VÀ TÊN :……………….. THỜI GIAN :1 TIẾT ĐIỂM: LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:  A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ).Mỗi câu 0.25đ chọn câu đúng Câu 1: Đất là môi trường cung cấp : A. Canxi , photpho B. Nước ,dinh dưỡng ,ôxi C. Hydrô,metan Câu 2: Thành phần của đất trồng gồm : A. Ba thành phần B. Một thành phần C. Hai thành phần Câu 3: Cách nhận biết phân đạm khi đốt trên than củi: A. Không mùi khai là phân đạm B. Có mùi khai là phân Kali C. Có mùi khai là phân đạm Câu 4: Tiêu chí của giống cây trồng tốt: A. Năng suất cao và ổn định B. Năng suất cao C. Năng suất ổn định Câu 5: Độ PH của đất dao động từ: A. Từ 0 đến 14 B. Từ 0 đến 12 C. Từ 0 đến 10 Câu 6: Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất nhờ: A. Các hạt đá ,sỏi trong đất B. Các hạt cát,limon,sét và chất mùn C. Các hạt sét trong đất Câu 7: Biện pháp sử dụng đất hợp lý nhằm mục đích: A. Thâm canh tăng vụ B. Vừa sử dụng vừa cải tạo C. Tăng sản phẩm và chất lượng nông sản Câu 8: Đất chua có độ PH: A. pH>6.5 B. pH=6. C. pH Câu 9: Làm ruộng bậc thang có tác dụng: A. Cây trồng phát triển tốt B. Hạn chế dòng nước chảy,xói mòn C. Cây không bị đổ ngã Câu 10: Côn trùng có: A. Một kiểu biến thái B. Ba kiểu biến thái C. Hai kiểu biến thái Câu 11: Đất trồng trọt là lớp: A. Sỏi đá và vỏ trái đất B. Là các lớp đất tơi xốp của vỏ trái đất C. Là lớp đất đá của các đồi núi Câu 12: Phân bón được chia làm 3 nhóm chính A. Phân đạm,phân chuồng ,phân vi sinh B. Phân rác,phân đạm,phân vi sinh C. Phân hoá học ,phân vi sinh,phân hữu cơ B.TỰ LUẬN: (7đ) 1.Tình bày vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt?(2đ) 2.Vì sao phải sử dụng đất hợp lý?(1đ) 3.Nêu vai trò của giống cây trồng ?Tiêu chí của giống cây trồng tốt?(2đ) 4.Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại?Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại?(2đ) BÀI LÀM Họ và tên:…………………….. Thứ………ngày……..tháng…….năm 2008 Lớp:……….. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Công nghệ 7 ĐIỂM: LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:  A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3đ).Mỗi câu 0.25đ chọn câu đúng Câu 1: Cách nhận biết phân đạm khi đốt trên than củi: A. Có mùi khai là phân Kali B. Có mùi khai là phân đạm C. Không mùi khai là phân đạm Câu 2: Thành phần của đất trồng gồm : A. Ba thành phần B. Hai thành phần C. Một thành phần Câu 3: Đất trồng trọt là lớp: A. Sỏi đá và vỏ trái đất B. Là các lớp đất tơi xốp của vỏ trái đất C. Là lớp đất đá của các đồi núi Câu 4: Tiêu chí của giống cây trồng tốt: A. Năng suất cao và ổn định B. Năng suất cao C. Năng suất ổn định Câu 5: Đất chua có độ PH: A. PH=6.5 B. PH≥6.5 C. PH Câu 6: Làm ruộng bậc thang có tác dụng: A. Cây không bị đổ ngã B. Cây trồng phát triển tốt C. Hạn chế dòng nước chảy,xói mòn Câu 7: Độ PH của đất dao động từ: A. Từ 0 đến 14 B. Từ 0 đến 10 C. Từ 0 đến 12 Câu 8: Côn trùng có: A. Ba kiểu biến thái B. Hai kiểu biến thái C. Một kiểu biến thái Câu 9: Phân bón được chia làm 3 nhóm chính A. Phân đạm,phân chuồng ,phân vi sinh B. Phân hoá học ,phân vi sinh,phân hữu cơ C. Phân rác,phân đạm,phân vi sinh Câu 10