Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De kiem tra 1 tiet hinh 8 chuong 1

Lượt xem:217|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn: Ngày kiểm tra: Tiết 17: KIỂM TRA MỘT TIẾT I. Mục tiêu Kiểm tra kiến thức của học sinh từ tiết 1 đến tiết 16; Là cơ sở để đánh giá xếp loại học lực của học sinh Môn toán trong học kì I. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải toán hình học; cách làm bài kiểm tra và trình bày lời giải toán. Giáo dục cho học sinh ý thức tự giác, độc lập, sáng tạo trong học tập II. MA TRẬN Cấp độ Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  TL TL TL TL  Chủ đề 1 Hình thang Hiểu được định nghĩa hình thang   Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm: 1,5  1 1,5 15% Chủ đề 2 Đường Trung bình của tam giác, của hình thang  Vận dụng được tính chất của đường trung bình của tam giác, của hình thang  Số câu Số điểm Tỉ lệ %  Số câu :1 Số điểm:1,5 1 1,5 15% Chủ đề 3 Đối xứng trục Xác định được các điểm đối xứng   Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm: 1  1 1 10% Chủ đề 4 Hình bình hành Nắm được các dấu hiệu nhận biết hình bình hành   Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm: 1,5  1 1,5 15% Chủ đề5 đối xứng tâm Nhận biết được khái niệm đối xứng tâm   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1  1 1 10% Chủ đề 6 Hình chữ nhật Nhận biết được khái niệm hình chữ nhật Vận dụng được các dấu hiệu nhân biết hình chữ nhật vào bài toán  Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 2 1 1,5 2 3,5 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 2 3 30 % 3 4 40% 2 3 30% 7 10 100%  III. ĐỀ BÀI: Câu 1: (2,5 điểm). Phát biểu định nghĩa hình chữ nhật và nêu các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật? Câu 2: ( 1,5 điểm). Vẽ hình thang cân ABCD (AB // CD), đường trung bình MN của hình thang cân. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xác định điểm đối xứng của các điểm A,N,C qua EF. Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a) Hỏi tứ giác BMNC là hình gì? Tại sao? b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Vì sao? Câu 4 ( 1,5điểm): Cho hình thang ABCD ( AB// CD) như hình vẽ. Tính y? A 12 cm B 13 cm E F y D C Câu 5 (1,5 điểm) : Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ? IV.ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM: Câu Nội dung Điểm 1 2,5 điểm Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Dấu hiệu nhận biết: 1. Tứ giác có bốn góc vuông là hình chữ nhật 2. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật. 3. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. 4. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 1,5 điểm A E B M N D F C Điểm đối xứng của A qua EF là B Điểm đối xứng của N qua EF là M Điểm đối xứng của C