/4

đề kiểm tra 1 tiết hk 2

Upload: VuThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 904|Tải về: 1

Trường THPT PHAN ĐĂNG LƯU  KIỂM TRA HỆ SỐ 2 bài số 2 năm 09-10  TỔ HÓA  KHỐI 12 – MÔN HÓA    Thời gian làm bài : 45 phút  MÃ ĐỀ 186   Ngày kiểm tra:   ĐỀ GỒM CÓ 3 TRANG – 30 CÂU HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LỚP

[Ẩn quảng cáo]