/3

de kiem tra 1 tiet hoc ki I sinh 6 co ma tran

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1441|Tải về: 7

Đề kiểm tra một tiết môn sinh 6 học kì IBước 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA ĐỀ KIỂM TRA.1. Gi áo vi ên - Đánh giá tổng kết mức độ đạt được của HS -lấy thông tin ngược để điều chỉnh kế hoạch và phương pháp dạy học , cải tiến chương trình.- Đánh giá phân hạng xếp loại người học.2. H ọc sinh - Tự đánh giá tổng kết quá trình học tập- Chỉ ra những lỗ hổng kiến thức- Lập kế hoạch học tập ,phấn đấu.Bước 2: XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA. Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.Bước 3: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TRA, LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA. Quy trình biên soạn đề kiểm traTên Chủ đề(nội dung)Nhận biếtThông hiểuVận dụngTNKQTLTNKQTLTNKQTLChủ đề 1 Đặc điểm của cơ thể sống – nhiệm vụ của sinh học-Đặc điểm chung của thực vật-Có phải tất...