/3

de kiem tra 1 tiet hoc ki I sinh 6 co ma tran

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2075|Tải về: 9

Đề kiểm tra một tiết môn sinh 6 học kì IBước 1: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA ĐỀ KIỂM TRA.1. Gi áo vi ên - Đánh giá tổng kết mức độ đạt được của HS -lấy thông tin ngược để điều chỉnh kế hoạch và phương pháp dạy học , cải tiến chương trình.- Đánh giá phân hạng xếp loại người học.2. H ọc sinh - Tự đánh giá tổ

[Ẩn quảng cáo]