/2

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 (Học ... Âm nhạc 8

Upload: NhanVoThuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 480|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ ÂM NHẠC – MĨ THUẬT   KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 – HỌC KÌ I Môn: Âm nhạc 8 (áp dụng cho các lớp từ 89 đến 815) Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra: /11/2007 Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài I. Trắc nghiệm khách

[Ẩn quảng cáo]