Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 (Học ... Âm nhạc 8

Lượt xem:239|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG TỔ ÂM NHẠC – MĨ THUẬT  KIỂM TRA 1 TIẾT – LẦN 2 – HỌC KÌ I Môn: Âm nhạc 8 (áp dụng cho các lớp từ 89 đến 815) Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra: /11/2007 Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu để làm bài I. Trắc nghiệm khách quan: Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn bao ngoài chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng). Câu 1: Câu hát Tung bay màu khăn thắm... có trong bài hát nào? A. Mùa thu ngày khai trường C. Tuổi hồng B. Lí dĩa bánh bò D. Hò ba lí Câu 2: Giọng La thứ hoà thanh là gì? A. Giọng thứ có âm bậc IV nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. B. Giọng thứ có âm bậc V nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. C. Giọng thứ có âm bậc VI nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. D. Giọng thứ có âm bậc VII nâng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên. Câu 3: Hoá biểu có hai dấu giáng gồm những âm nào giáng? A. Mi giáng, Si giáng C. Si giáng, Mi giáng B. Si giáng, Đô giáng D. Si giáng, Rê giáng Câu 4: Đây là những ô nhịp mở đầu của bài TĐN nào? A. TĐN số 1 - Chiếc đèn ông sao C. TĐN số 3 - Hãy hót, chú chim nhỏ hay hót B. TĐN số 2 - Trở về Su-ri-en-tô D. TĐN số 4 - Chim hót đầu xuân Câu 5: Bài hát Mùa hoa phượng nở là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Trương Quang Lục C. Trần Hoàn B. Hoàng Vân D. Phan Huỳnh Điểu Câu 6: Hoá biểu có ba dấu thăng gồm những âm nào thăng? A. Fa thăng, Đô thăng, Rê thăng C. Si thăng, Mi thăng, La thăng B. Fa thăng, Đô thăng, Son thăng D. Đô thăng, Rê thăng, Mi thăng Câu 7: Nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam là nhạc cụ nào? A. Trống B. Cồng, chiêng C. Đàn T’rưng D. Đàn đá II. Tự luận: Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. Câu 8: Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tuổi hồng (viết dưới 50 chữ).       Câu 9: Hãy cho ý kiến của em về vấn đề âm nhạc phù hợp lứa tuổi: Nhạc trẻ với thiếu nhi – Nhạc thiếu nhi với thiếu nhi.         Câu 10: Âm nhạc giúp được gì cho em trong cuộc sống, hay nói cách khác, học âm nhạc để làm gì?