/2

de kiem tra 1 tiet mon lich su

Upload: KenLy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 440|Tải về: 0

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ 9 (học kì I – năm học 2008-2009). Trắc nghiệm: (3đ) Chọn câu đúng: Đến năm 1970 vị trí công nghiệp của Liên Xô: (0,25đ) Đứng thứ nhất thế giới. Đứng thứ hai thế giới. Đứng thứ ba thế giới. Nguyên nhân công cuộc cải tổ của Liên Xô và Đông Aâu bị thất bại: (0,25đ) Thực h

[Ẩn quảng cáo]