/3

de kiem tra 1 tiet so hoc 6 chuong 3 2012

Upload: VoKhanhTay.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 257|Tải về: 2

Trường THCS Hải Tân BÀI KIỂM TRA Lớp 6… Thời gian: 45 phút Họ và tên:………………………………………Ngày kiểm tra:16/4/2012 Ngày trả bài:30/4/2012 Điểm: Nhận xét của cô giáo: A. Phần trắc nghiệm:(4đ) Câu 1: Cặp phân số nào sau đây không bằng nhau ? . và . và . và . và Câu 2: Cho . Khi đó x có giá trị là: . 6 . 8 . - 6 . - 8 Câu 3: Dùng ba chữ số 2; 0; -5 có thể lập được bao nhiêu phân số( mỗi số chỉ được viết một lần) ? . 5 . 3 . 6 . 4 Câu 4: Đổi 15 phút ra thành giờ ta được . giờ . giờ . giờ . giờ Câu 5: Rút gọn phân số ta được phân số . . . . Câu 6: Để rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu cho cùng một số n. Khi đó n thoả mãn điều kiện . n là ước chung của a và b . n là số khác 0 . n là ước chung khác 1 và -1 của a và b . n là số nguyên khác 0 Câu 7: Số đối của phân số là phân số nào sau đây? . . . . Câu 8: Cho biểu thức . Với điều kiện nào của n thì A không là phân số ? . n ≠ 1 . n = 1 . n ≠ - 1 . n = - 1 B.Phần tự luận: Bài 1: a)(2,5đ) b)  d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................. Bài 2: (1,5đ)Tìm x ,biết a) x + = b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………… Bài 3:(1,5đ) Sơn đi từ nhà đến trường với vận tốc 16 km/h hết giờ. Khi về Sơn đi với vận tốc 10 km/h. Tính thời gian Sơn đi từ trường về nhà. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4(0,5đ) Tính nhanh tổng sau: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................