Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra 1 tiết Văn 6 (Tiết 97 mới)

Lượt xem:1196|Tải về:3|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày kiểm tra.....tại Lớp 6... Đề kiểm tra định kỳTiết 97Kiểm tra VănI. Mục đích kiểm tra Kiểm tra mức độ đạt Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình môn Ngữ văn lớp 6 sau khi học sinh học xong phần Văn từ tuần 19 đến hết tuần 24, học kỳ II, cụ thể:1. Kiến thức:- Nhớ được những đoạn thơ hay trong các bài thơ được học.- Hiểu được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm (đoạn trích) truyện hiện đại Việt Nam.2. Kĩ năng:- Cảm nhận được giá trị nội dung của một một tác phẩm truyện hiện đại - Vận dụng kiến thức đã học để viết được đoạn văn.3. Thái độ:- Có ý thức độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong bài làm.II. Hình thức kiểm tra - Hình thức: tự luận - Học sinh làm bài trên lớp trong thời gian 45’.III. Ma trận 2 chiều Cấp...