/3

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 7

Upload: XuanPhongDocCo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 117|Tải về: 0

Đề kiểm tra học kì II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Vật Lý – lớp: 7 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1; (2,5 điểm) 1.1 Có các loại điện tích nào? Những loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? 1.2. a/ Vật dẫn điện là gì? Vật cách điện là gì? b/ Êlectron tự do trong kim loại chuyển động có hướng cùng chiều hay ngược chiều với chiều qui ước của dòng điện? Câu 2: (2 điểm) Vì sao khi làm dây điện ngầm trong tường nhà, người ta phải chọn dây có vỏ bọc cách điện thật tốt ? Câu 3: (2,5 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ sau: a/ Hãy so sánh cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn? b/ Biết hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2 là U12=2,3V; giữa hai điểm 1 và 3 là U13= 4,8V Tính giá trị hiệu điện thế giữa hai điểm 2 và 3 (U23=?) Câu 4: (3 điểm) Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế là U1=4V thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ là I1, khi đặt hiệu điện thế U2=5V thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ I2. a/ Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích vì sau có kết quả đó? b/ Phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? vì sao? ------------------------------- HẾT --------------------------- HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Vật Lý – lớp: 7 Câu Nội dung Điểm  1 1.1. Có hai loại điện tích là: điện tích dương và điện tích âm. Các loại điện tích khác loại thì hút nhau; các loại điện tích cùng loại thì đẩy nhau. 1.2.a/ Vật dẫn điện là vật cho dòng điện chạy qua. Vật cách điện là vật không cho dòng điện chạy qua. b/ Êlẻcton tự do trong kim loại chuyển động có hướng ngược chiều với chiều qui ước của dòng điện. 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ  2 Vì dây điện ngầm rất khó thay thế nên phải chọn dây bọc cách điện thật tốt. Nếu dây bọc không tốt thì sau một thời gian sử dụng sẽ bị hở điện. Bình thường bê tông có thể là một vật cách điện, nhưng nếu tường bị ẩm thì lại là vật dẫn điện, ta chạm tay vào sẽ bị điện giật. 1đ 1đ  3 a/ Cường độ chạy qua các bóng đèn là như nhau (bằng nhau). b/ U23=U13 – U12 = 4,8V – 2,3V = 2,5V 1đ 0,5đ 1đ  4 a/ I2>I1 (I2 lớn hơn I1). Vì hiệu điện thế giữa hai bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn. b/ Phải đặt giữa hai đầu đèn một hiệu điện thế là 6V để đèn sáng bính thường. Vì hiệu điện thế này là hiệu điện thế định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên bóng đèn. 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ