/3

Đề kiểm tra 1 tiết vật lí 7

Upload: XuanPhongDocCo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 367|Tải về: 0

TRA 1 KÌ 2 Môn : lí 7 Câu 1 : Trình bày thí các khi xát tích ? (2đ) Câu 2 : 2 bóng đèn , 1 khóa K , 2 pin , dây . Hãy dùng mũi tên dòng trong khóa K đóng ? (2đ) Câu 3 : Dòng trong kim là gì? Dòng có tác nào ? (2đ). Câu4 : (2 đ) Cho hình. đèn nào sáng, đèn nào khi : a/ K1 và K2 đóng .

[Ẩn quảng cáo]