/76

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT:HỌC KÌ I MôN :Sinh học 6

Upload: VuThiKimMai.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 447|Tải về: 4

B.NỘI DUNG ĐỀ:. Câu 1(1,5 đ) : Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:. 1.Chất diêp lục có chưa trong :. A.Không bào ;B.Lục lạp ;C.Nhân ;D.Màng sinh chất. 2.Miền hút của rễ có cấu tạo gồm 2 phần chính đó là phần vỏ và phần:. A.Lõi ;B.Trụ giưa ;C.Ruột ;D.Gốc. 3.Thân cây gồm có thân c

[Ẩn quảng cáo]