/4

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 8 CÓ MA TRẬN

Upload: SonNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 475|Tải về: 6

TUẦN: 13 Ngày soạn: 26/10/2011 Tiết: 25 KIỂM TRA CHƯƠNG I I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Nắm chắc các khái niệm về tứ giác, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, nắm được tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình đó. Kĩ năng: Vẽ hình đúng, chính xác, biết chứng minh hình. Thái độ: Giáo dục ý thức ch

[Ẩn quảng cáo]