/4

đề kiểm tra chương 4 đại 9

Upload: ChieuLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 286|Tải về: 2

KIỂM TRA CHƯƠNG IV 1. Mục đích yêu cầu : Đánh giá kết quả học tập của HS sau khi học xong chương IV. 2. Mục tiêu : Trong bài kiểm tra này, HS phải đạt được những yêu cầu sau : + Nắm vững các tính chất của hàm số y = ax2 (a  0) và đồ thị của nó. Biết dùng tính chất của hàm số để s

[Ẩn quảng cáo]