Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề kiểm tra chương 4 đại 9 tự luận

Lượt xem:170|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 - ĐẠI SỐ 9 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Hàm số y = ax2. Biết các t/c của hàm số y = ax2. Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a.   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(1 a) 1,0 10% 1(1b) 1,0 10%  2 2 điểm 20% 2. Phương trình bậc hai một ẩn  Vận dụng công thức nghiệm vào việc giải pt  Số câu Số điểm Tỉ lệ %  1 (câu 3) 2 20% 1 2,0 điểm 20% 3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng. Biết tính nhẩm nghiệm của pt bậc hai theo Áp dụng của định lý Vi-et  Áp dụng hệ thức Vi-et trong việc tính giá trị biểu thức đối xứng của hai nghiệm của pt chứa tham số  Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1(2a) 1,0 10% 2 2,0 1(2-2c) 3 30% 4 4 điểm 40% 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn.  Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai.  Số câu Số điểm Tỉ lệ %  1 2,0 20% 1 2,0 điểm 20% Tổng số câu Tổng số điểm % 2 2,0 20% 1 1,0 10 % 5 7 70 % 8 10 điểm  TUẦN: 34 Tiết: 65 Ngày soạn: 26/3/2012 KIỂM TRA CHƯƠNG IV I. MỤC TIÊU: - Kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức và việc học tập của học sinh khi học xong chương IV về các chủ đề kiến thức sau: Hàm số y = ax2.Phương trình bậc hai một ẩn Hệ thức Vi-ét và ứng dụng. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn. - Rèn luyện k ỹ năng vẽ đồ thị, giải toán và giáo dục tính trung thực, vượt khó trong học tập bộ môn. Phân loại các đối tượng học sinh từ đó có biện pháp giảng dạy cho phù hợp với các đối tượng trong lớp học để đạt hiệu quả cao. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Gv : Đề kiểm tra. Hs : Giấy, bút, thước kẻ, máy tính bỏ túi. III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4, ĐẠI SỐ LỚP 9. TPPCT 65 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số 1) Với gía trị nào của x thì hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến. 2) Vẽ đồ thị của hàm số. Câu 2. (4 điểm) 1) Tính nhẩm nghiệm của phương trình x2 - 4x +3 =0. 2) Cho phương trình (1), trong đó m là tham số. a. Giải phương trình khi m = -3. b. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. c. Trong trường hợp pt có nghiệm, hãy tính x12 + x22 theo m . Câu 3. (2 điểm) Giải phương trình trùng phương sau: . Câu 4. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 300 m2. Nếu tăng chiều dài thêm 4 m và giảm chiều rộng đi 1 m thì diện tích mảnh đất tăng thêm 36 m2. Tính kích thước của mảnh đất. đáp án và hướng dẫn chấm Câu Nội dung Điểm 1 1. đồng biến khi x > 0. Nghịch biến khi x 1  2. HS vẽ đúng đồ thị 1 2 1. Nhẩm được x1 = 1, x2 =3 1  2. a, 1 – 1.3 pt vô nghiệm 0.5 0.5  2. b, 1 – m > 0 => m 1  2. c, x12 + x22 = (x1 + x2)2 – x1x2