/3

đề kiểm tra chương 4 đại 9 tự luận

Upload: ChieuLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 333|Tải về: 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 - ĐẠI SỐ 9 Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng      Cấp độ thấp Cấp độ cao    1. Hàm số y = ax2. Biết các t/c của hàm số y = ax2. Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a.     Số câu Số điểm

[Ẩn quảng cáo]