/2

đề kiểm tra chương 4 Đại số

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 135|Tải về: 0

Tuần 35 Ngày dạy : Tiết : 69 Kiểm tra 1 tiết chương IV Đại số I / Mục đích Yêu cầu : - Kiến thức : Kiểm tra và củng cố kiến thức cơ bản của chương IV.Giúp hs hệ thống nội dung các bài đã học về bất phương trình , bất đẳng thức , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bất phương trình Thái độ :Gd cho hs ý thức chủ động ,tích cực ,tự giác, trung thực trong học tập II / Hình thức đề kiểm tra : TỰ LUẬN III / Ma trận đề kiểm tra: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Cộng     1/ Bất đẳng thức Nhận biét so sánh các biểu thức   Số câu Điểm tỉ lệ % Bài 1 2đ 20%   2đ 20% 2/ Giải các bất phương trình và biết biểu diễn tập nghiệm Quy tắc chuyển vế, nhân với một số để giải các bpt Vận dụng các phép tính giải các bpt  Số câu Điểm tỉ lệ % Bài 2 3đ 30% Bài 3 2đ 20% 5đ 50% Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  Vận dụng định nghĩa gttđ để giải bpt  Số câu Điểm tỉ lệ %  Bài 4 3đ 30%  3đ 30% TổngSố câu Tổng điểm tỉ lệ % 2đ 20% 3đ 30% 3đ 30% 2đ 20% 10đ 100%  I/ Đề : Bài 1 : (2đ ) Cho m > n, hãy so sánh 8m - 2 và 8n - 2 Bài 2 : (3đ ) Giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số : a. 2x - 3 > 0 b. (x - 3)(x + 3) Bài 3 : (2đ ) Tìm x sao cho : Giá trị của biểu thức khơng nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 1 Bài 4: (3đ ) Giải phương trình : II/ Đáp án: Bài 1 : (2 điểm) Từ m > n (giả thiết) Nhân hai vế cho 8 8m > 8n (0,75 điểm) Cộng hai vế cho (-2) 8m - 2 > 2n - 2 (0,75 điểm) Kết luận : Vậy 8m - 2 > 8n - 2 với m > n (0,5 điểm) ( chú ý : chỉ so sánh được : 8m - 2 > 8n - 2 (0,5 điểm) ) Bài 2 : (3 điểm) a. 2x - 3 > 0 2x > 3 (0,5 điểm) (0,5 điểm) Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm) b. (x - 3)(x + 3) (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm) Bài 3 : (2 điểm) Theo đề bài x là nghiệm của bpt: (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm)  (0,25 điểm) Vậy thì thỏa đ/ k đề bài (0,5 điểm) Bài 4 : (3 điểm) a.  khi x -2 (0,5 điểm) (0,25 điểm) x = 3 thỏa điều kiện x -2 (0,5 điểm) Vậy x = 3 (0,25 điểm) b. -x - 2 = 2x - 1 khi x -3x = 1 (0,25 điểm) x = - khơng thỏa điều kiện x Vậy nghiệm của phương trình ban đầu là : x = 3 (0,25 điểm)