/1

Đề kiểm tra chương đạo hàm lớp 11 CB

Upload: MinhSonNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 665|Tải về: 3

KIỂM TRA ĐẠI SỐ: 45’ (không kể thời gian ghi đề) Bài 01: (2,5 đ) a) Xét tính liên tục của hàm số sau: f(x)= tại x0 =1 b) Cho hàm số f(x)= Tìm m để f(x) liên tục tại x0 = 5. Bài 02: (6 ,5 đ) a) Tính đạo hàm các hàm số sau: 1.  2. 3.  b) Cho hàm số y = -3x2 +1 có đồ thị (C). Viết phương trìn

[Ẩn quảng cáo]