/3

De kiem tra chuong I Hinh hoc 6 ... co ma tran

Upload: SocNauNhimBong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 219|Tải về: 2

KIỂM TRA CHƯƠNG 1 Môn : TOÁN – Lớp 6 (Hình học) Thời gian làm bài : 45 phút I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA -Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức, kỹ năng trong chương trình Chương I của Hình học lớp 6, môn toán lớp 6 . II - HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : Đề kiểm tra với hình thức kiểm tra tự luận III - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   Thấp Cao  1. -Điểm. Đườngthẳng - Ba diểm thẳng hàng - Đường thẳng đi qua hai điểm -Biết khái niệm điểm thuộc / không thuộc đường thẳng; ba điểm thẳng hàng . - Vẽ được hình minh hoạ : điểm thuộc / không thuộc đường thẳng; hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau, song song.   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1,5điểm= 15% 2 2,5điểm= 25%  4 4 điểm= 40% 2. -Tia. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng. -Biết khái niệm: hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau; trung điểm của đoạn thẳng. - Nhận dạng được hai đường thẳng cắt nhau, trùng nhau, song song. - Hiểu được đẳng thức AM + MB = AB - Vẽ được hình minh hoạ :tia; đoạn ; trung điểm của đoạn thẳng. -Vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB để giải bài toán. -Vận dụng được đẳng thức AM + MB = AB để giải bài toán. - Biết cách chứng minh một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng.  Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1,5điểm = 15% 1 1,5điểm = 15% 1 1 điểm =10% 2 2 điểm = 20% 6 6 điểm= 60% Tổng 4 3,0điểm= 30% 3 4,0điểm= 40% 1 10điểm=10% 2 2 điểm = 20% 10 10điểm= 100%  IV - Biên soạn câu hỏi theo ma trận : - ĐỀ BÀI: Câu 1: (1,5đ) Cho hình vẽ (hình 1) a. Tìm các điểm thuộc đường thẳng a b. Tìm các điểm không thuộc đường thẳng a Câu 2:(1,5đ) Cho hình vẽ (hình 2) a. Tìm các tia trùng nhau b. Tìm các tia nhau Câu 3:(1,5đ) Cho 3 điểm A, B,C biết: AC = 3 cm BC = 5 cm AB = 8 cm Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Câu 4:(2,5đ) Vẽ hình theo diễn đạt sau: hai đường thẳng a và b song song với nhau Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A, cắt đường thẳng b tại B Câu 5:(3đ) Cho đoạn thẳng AB = 10 cm. Điểm C nằm giữa A và B sao cho AB = 4cm a. Tính độ dài đoạn thẳng CB. b. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho CM = 1cm. tính đọ dài đoạn thẳng AM . c. Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? V - HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Yếu Đạt Tốt 1a Kể tên các điểm M, P thuộc đường thẳng a Tìm được 3 ước của -9 Tìm được đủ các ước của -9  0,25 0,5 1b. Kể tên các điểm N, Q không thuộc đường thẳng a Viết được 1 cặp 0,25 Viết được 2 cặp 0.5    2a Kể tên các tia trùng nhau: Ay, Oy, Ox, Bx Kể tên các tia trùng nhau: AO , AB, Ay, OB ,Oy, OA, Ox, BO, BA, Bx Kể tên các tia trùng nhau: AO , AB, Ay, OB ,Oy, OA, Ox, BO, BA, Bx 2b Kể tên các tia nhau : Ax và Ay; Bx và By ; Ox và Oy; Kể tên các tia nhau : Ax và AO; Ax và AB; Ax và Ay;…………….. Kể tên các tia nhau : Ax và AO; Ax và