/2

de kiem tra cuoi hoc ki 2 toan 7

Upload: BaoTranCao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 141|Tải về: 1

đề kiểm tra chất lợng học kỳ II Năm học : 2007 – 2008 Môn: toán lớp 7 Thời gian làm bài: 120 phút = = = = = = = = = = = = = = = = = & * * * & = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I – phần trắc nghiệm Bài 1: ( 3 Điểm ) Chọn chữ cái in hoa trớc câu trả lời đúng 1) Giá trị của biểu thức tại x = 1; y = 2 là: A. 13 B. – 5 C. – 4 D. – 6 2) Thu gọn đơn thức ta đợc kết quả nào ? A. B. C. D. 3) Bậc của đa thức là A. 6 B. 5 C. 2 D. Tất cả đều sai. 4) Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không là độ dài ba cạnh của một tam giác ? A. 3 cm; 4 cm; 5 cm B. 6 cm; 9 cm; 12 cm C. 4 cm; 5 cm; 7 cm D. 2 cm; 4 cm; 7 cm 5) Cho (ABC có , I là giao của ba đờng phân giác, khẳng định nào là đúng ? A. B. C. D. 6) Cho (ABC vuông tại A, có AB = 9 cm; BC = 15 cm. Độ dài cạnh AC là: A. AC = 11 cm B. AC = 13 cm C. AC = 12 cm D. AC = 10 cm. II – phần tự luận: Bài 2: ( 2 Điểm ) a) Tìm x, biết : b) Vẽ đồ thị của hàm số . Trong các điểm sau điểm nào thuộc ? không thuộc đồ thị của hàm số trên:  Bài 3: ( 2 Điểm ) Cho hai đa thức  a) Tìm đa thức sao cho b) Tính c) Tìm x để h(x) = 0 Bài 4: ( 3 Điểm ) Cho (ABC vuông tại A, các phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Gọi D, E lần lợt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC. a) Chứng minh AD = AE b) Chứng minh BD + CE = BC c) Cho AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính AD, AE. đề kiểm tra chất lợng học kỳ II Năm học : 2007 – 2008 Môn: toán lớp 7 (Thời gian làm bài: 120 phút) = = = = = = = = = = = = = = = = = & * * * & = = = = = = = = = = = = = = = = = = = I – phần trắc nghiệm Bài 1: ( 3 Điểm ) Chọn chữ cái in hoa trớc câu trả lời đúng 1) Giá trị của biểu thức tại là: A. 0 B. C. D. Không xác định 2) Biểu thức có giá trị bằng khi x bằng bao nhiêu ? A. x = -2 B. C. D. 3) Nghiệm của đa thức là A. B. C. D. 4) Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông? A. 3 cm; 7 cm; 5 cm B. 12 cm;16 cm; 2 dm C. 4 cm; 5 cm; 7 cm D. 2 cm; 4 cm; 7 cm 5) Cho (ABC cân tại A có , khẳng định nào là đúng ? A. B. C.