/1

đề kiểm tra cuối học kì I c 2008 2009

Upload: ThuyChidorifu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 232|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TI , LỚP 11cb1. Họ và tên:………………………………………….. lớp:……………… Câu 1: ( 2 đ ) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: NaCl, NaNO3 , H2SO4 , Na2SO4 , Na2CO3 . Câu 2: ( 2 đ ) Hoàn thành chuổi phản ứng hoá học sau: ( cân bằng và ghi điều kiện nếu có ) (1)

[Ẩn quảng cáo]