/4

DE KIEM TRA CUOI KI II (TV- TOAN) LOP 2

Upload: DoDuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 456|Tải về: 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TH THẠCH TRỤ HỌ VÀ TÊN:………………………….. LỚP :………….. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN : KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 THỜI GIAN : 40 PHÚT   Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm) 38 + 41 .............. .............. .............. 87+ 21 .............. ..........

[Ẩn quảng cáo]