Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de kiem tra dai so 11 chuong 2

Lượt xem:91|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

SỞ GD-ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG II Trường THPT EaH’leo Môn: Đại số 11 (chương trình chuẩn) Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề) Đề ra: Bài 1 (3điểm) Một đội văn nghệ có 20 người, trong đó 10 nam, 10 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người sao cho. 1.    Có đúng 2 nam trong 5 người đó. 2.    Có ít nhất 2 nam và ít nhất 1 nữ trong 5 người đó. Bài 2. (3 điểm) Chọn ngẫu nhiên ba bạn từ một tổ có 6 nam và 4nữ để làm trực nhật. Tính xác suất sao cho trong đó: a) cả 3 đều nam. b) có đúng hai bạn nam c) có ít nhất 1 nam Bài3 (2 điểm) 1/Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: 2/ Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên. Bài 4: (1 điểm) Tìm n biết : Bài 5: (1 điểm) Gieo một con súc sắc 4 lần. Tính xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt 3 chấm. --------HẾT-------- Đáp án. BÀI 1 1.    Chọn 2 nam, 3 nữ có: cách. 1 điểm 2.    Có 2 nam, 3 nữ: Có 5400 cách. 0.5 điểm Có 3 nam và 2 nữ: Có cách 0.5 điểm Có 4 nam và 1 nữ: Có cách 0.5 điểm Tổng cộng có: 5400+5400+2100=12900 cách. 0.5 điểm BÀI 2 =120 0.25 ( chọn 3 nam trong số 6 nam) 0.25 = 0.5 ( chọn 2 nam trong số 6 nam và 1 nữ trong số 4 nữ) 0.5 0.5 Dùng biến cố đối để tính C:”có ít nhất một bạn nam” lúc đó :“không có bạn nam nào” ( tức là 3 nữ) 0.25 ( chọn 3 nữ trong số 4 nữ), 0.25 suy ra xác suất 0.25 từ đó suy ra P(C)= 0.25 BÀI 3: 1/Số hạng tổng quát có dạng: 1 2/ Ta có: 0.25 Số hạng không chứa x ứng với: 0.25 Vậy số hạng không chứa x là: . 0.5 Bài 4 Điều kiện: . 0.25 Bất phương trình tương đương với: 0.25*2 Bất phương trình có nghiệm n=2, n=3 thỏa mãn điều kiện. 0.25 Bài 4: 0.25 Gọi A: “Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 3 chấm” Suy ra : “Không lần nào xuất hiện mặt 3 chấm” 0.25 Ta có: 0.25 Suy ra: 0.25