/3

Đề Kiểm tra đại số 8 chương III có ma trận

Upload: ThuanVo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1511|Tải về: 11

Ma trận đề kiểm tra toán 8 chương IIIChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngTNTLTNTLThấpCao1) Khái niệm phương trình, phương trình tương đương1 Câu1 điểm1 Câu1 điểm10%1)Phương trình bậc nhất một ẩn2 Câu1 điểm2 Câu3 điểm1 Câu2 điểm5 Câu6 điểm60%Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất một ẩn1 Câu3 điểm1 Câu3 điểm30%2 Câu1 điểm1 Câu1 điểm2 Câu3 điểm2 Câu5 điểm7 câu10 điểm100%Họ và tên:…………………… Thứ ngày tháng năm 2012 Lớp:…… Tiết:… BÀI KIỂM TRA MÔN:Đại số…–Thời gian:45 phútĐiểmLời nhận xét của giáo viênĐề ra:Câu 1: Định nghĩa hai phương trình tương đương , Cho ví dụCâu 2: Nghiệm của phương trình : x+2 = 0 là: A.; B. 2; C. ; D.-2;Câu 3: Các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất một ẩn .A.2x+2=0; B.2x2+2=0; C. x+1=0 ; D. x=2;Câu 3: Giải các phương trình sau:5x-20=0(x+3)(x-4)=0c) Câu 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là...