Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra GDCD 8

Lượt xem:170|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Trường THCS Đức Lâm Thứ ...... ngày ....... tháng ...... năm 2007 Họ và tên: .................................... Bài kiểm tra 1 tiết Lớp: 8..... Môn GDCD. Bài ra: I. phần trắc nghiệm: Câu 1: Em đồng ú với ý kiến nào sau đây? vì sao? Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao. Thấy người buôn bán thì cũng không sao. Không nên mang hộ đò vật cho người kác khi không biết rỏ là vật gì, cho dù được trả nhiều tiền. Hút thuốc lá khồn có hại Câu 2: Theo em hành vi nào sau đây có nguy cơ lây nhiểm HIV/ AIDS. Bắt tay người đã bị lây nhiểm. Dùng chung bơm kim tiêm. Dùng chung côc, bát đĩa. Nói chuyện với người đã bị lây nhiểm. Câu 3: Hãy khoanh tròn vào đúng (Đ) hoặc sai (S) nếu các câu sau đây đúng hoặc sai. a. Cần sử dụng quyền khiếu nại khi thấy bất kì một vụ việc vi phạm pháp luật nào. Đ S b. Mục dích tố cáo là để ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật. Đ S c. Cần sử dụng quyền tố cáo khi thấy mọi quyết định của cơ quan đối với mình là chưa đúng. Đ S d. Mục đích của khiếun ại là nhằm khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại. Đ S. II. Phần tự luận Câu 1: Theo em vì sao phải phòng chốngn hiểm HIV/ AIDS? Để phòng chống nhiểm HIV/AIDS, pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào? Câu 2: Cho tình huống: “An được chị gái cho mượn một chiếc xe đạp để đi học. An tự ý đêm bán chiếc xe đó để lấy tiền ăn tiêu và mua sắm quần áo. Theo em An làm như vậy đúng hay sai? Vì sao? Muốn bán chiếc xe đó An phải làm gì?