/2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Toán lớp 5

Upload: HangMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1095|Tải về: 25

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯƠNG THUỶ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THUỶ PHÙ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - Năm học: 2011-2012 MÔN THI : TOÁN Lớp 5 - Thời gian : 40 phút Họ và tên HS:........................................................................................Lớp 5............... GV coi (kí và ghi rõ họ tên).:....................................................................................... GV chấm thi(kí và ghi rõ họ tên):................................................................................. Điểm Nhận xét của giáo viên  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) 1/ Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là: A. 20 % B. 50 % C. 80 % D. 100 % Câu 2: Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%. Số tiền lãi cửa hàng thu được là: A. 900 000 đ B.90 000 đ C. 150 000 đ D.600 000 đ Câu 3: Biết 25% của một số là 30. Hỏi số đó bằng bao nhiêu ? A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 Câu 4: Một hình tròn có bán kính 7cm. Chu vi hình tròn đó là: A. 21,98 cm B. 43,96 cm C. 153,86cm D. 34,86 cm Câu 5: Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 24 m2. Cạnh của hình lập phương đó là: A. 8 m B. 4 m C. 6 m D. 2 m Câu 6: Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 160 học sinh được thể hiện trên biểu đồ hình quạt bên. Trong 160 học sinh đó, số học sinh thích màu xanh là: A. 25 HS B. 40 HS C. 64 HS D. 48 HS Câu 7: 0,25 m 3 đọc là: A. Hai mươi lăm phần trăm mét. B . Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối. C. Không phẩy hai mươi lăm mét khối. D. Hai mươi lăm phần mười mét khối. Câu 8: Diện tích của phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là: A. 42 cm2 B. 21 cm2 C. 24 cm2 D. 90 cm2 II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ) Câu 1: (1đ) Viết tên mỗi hình sau đây vào chỗ chấm: ……………………… ……………… …………………… Câu 2: (2đ) Một mãnh vườn hình vuông có cạnh 40 m, người ta sử dụng 25 % diện tích đất để trồng khoai. Hỏi diện tích đất trồng khoai là bao nhiêu hm2. Bài giải: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: (3đ) Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 90cm, chiều rộng 60cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm. a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó. b) Người ta cho vào bể một hòn đá, lúc này mực nước đo được cao 40cm. Tính thể tích hòn đá. Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….