Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề kiểm tra giữa kì 2 - Toán lớp 4

Lượt xem:1949|Tải về:41|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯƠNG THUỶ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THUỶ PHÙ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - Năm học: 2011 - 2012 MÔN THI : TOÁN Lớp 4 Thời gian : 40 phút Họ và tên HS:........................................................................................Lớp 4............... GV coi (kí và ghi rõ họ tên).:....................................................................................... GV chấm thi(kí và ghi rõ họ tên):................................................................................. Điểm Nhận xét của giáo viên I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 đ) Khoanh vào một trong các chữ cái đầu câu (A,B,C hoặc D) của mỗi phép tính đúng. Câu 1: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng ? A. B. C. D. Câu 2: So sánh hai phân số và A. > B.  Câu 3: Rút gọn phân số: A. B. C. D. Câu 4: 3 giờ 30 phút = …………..phút A. 150 phút B. 120 phút C. 210 phút D. 180 phút Câu 5: Các phân số bé hơn 1 là: A. B. C. D. Câu 6: Trong các phân số sau phân số nào lớn nhất: A. B. C. D. Câu 7: 3 km2 40 dam2 = ………………dam2 A. 30004 dam2 B. 34000 dam2 C. 30400 dam2 D. 30 040 dam2 Câu 8: Hình bình hành diện tích là 60 m2 và chiều cao 6 m thì cạnh đáy của nó là: A. 5 m B. 20 m C. 10 m D. 10 m2 II. PHẦN TỰ LUẬN (6 đ) Câu 1. (2đ) Tính: a) + = ………………......……..b) - = ………………………. c) x =………………………….. d) : =………………………… Câu 2. Tìm x: (1đ) a) x : = b) x - = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 3. (2đ) Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m, chiều dài bằng chiều rộng. Tính diện tích sân trường đó. Bài giải .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Câu 4. (1đ) Trung bình cộng của hai số là 56. Biết số thứ nhất hơn số thứ hai 18 đơn vị. Tìm số thứ hai. Bài giải ......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................