/2

Đề kiểm tra HK1

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 258|Tải về: 0

Trường THCS Long Hậu KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp : 7/ Môn: TOÁN . KHỐI 7 Tên:………………………. Ngày kiểm:…./…/2010 Thời gian:90 phút Điểm Lời phê của GV  ĐỀ: I/ Lý thuyết: (2đ) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: Đế 1: Phát biểu qui tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Viết công thức Áp dụng:

[Ẩn quảng cáo]