/8

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý

Upload: NgaHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 146|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 6. Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng: Câu 1/ Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?A/rắn, lỏng, khí. B/rắn, khí, lỏng. C/khí, lỏng, rắn. D/ khí, rắn, lỏng Câu 2/ Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy A/ Bỏ cục nước đá vào cốc nước. B/ Đốt 1 ngọn nén. C/ Đốt 1 ngọn đèn dầu. D/ Đúc 1 cái chuông đồng Câu 3/ Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi A/nước trong cốc càng nhiều. B/ nước trong cốc càng ít. C/ nước trong cốc càng nóng D/ nước trong cốc càng lạnh Câu 4/ Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi? A/ khối lượng. B/ trọng lượng C/khối lượng và trọng lượng. D/ khối lượng riêng Câu 5/ Một chất lỏng ở 400C thì trong nhiệt giai Farenhai nhiệt độ chất lỏng là A/ 400F. B/ 1040F. C/ 680F. D/ 860F Câu 6/ Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi A/ nhiệt kế thuỷ ngân. B/nhiệt kế rượu C/nhiệt kế y tế. D/cả 3 đều không dùng được Câu 7/ Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải nở nút bằng cách nào trong các cách sau: A/ hơ nóng nút. B/ hơ nóng cổ lọ. C/ hơ nóng cả nút và cổ lọ. D/ hơ nóng đáy lọ Câu 8/ Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng 1 vật rắn? A/ khối lượng của vật tăng. B/ khối lượng của vật giảm. C/ khối lượng riêng của vật tăng. D/ khối lượng riêng của vật giảm Câu 9/ Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực? A/ Ròng rọc cố định. B/ Ròng rọc động. C/ mặt phẳng nghiêng. D/ Đòn bẩy Câu 10/ Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? A/ Sương đọng trên lá. B/ Hơi nước. C/ Sương mù. D/ Mây II/ Tự luận: (5 điểm) Câu 1/ Tại sao rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng? Câu 2/ Thế nào là sự bay hơi? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc những yếu tố nào? Câu 3/ Bỏ vài cục nước đá vào 1 cốc thuỷ tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá. Người ta lập được bảng sau: Thời gian (phút) 0 2 4 6 8 10 12 14 16  Nhiệt độ (t0) -4 -2 -1 0 0 0 2 6 8   a/ Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ vào thời gian b/ Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 ------------------------------------------------------ PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 7 Thời gian làm bài 45 phút I/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng: Câu 1/ Để mạ kền cho chiếc vỏ đèn pin kim loại ta nối. A/ vỏ đèn pin với cực âm B/ tấm kền với cực âm. C/ vỏ đèn pin với cực âm, tấm kền với cực dương. D/ tấm kền với cực âm, vỏ đèn pin với cực dương Câu 2/ Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Giữa chúng có khả năng gì? A/ hút nhau. B/ đẩy nhau. C/ có lúc hút, có lúc đẩy. D/ không có lực tác dụng Câu 3/ Am pe kế là dụng cụ dùng để đo A/ hiệu điện thế. B/ nhiệt độ. C/ khối lượng. D/ cường độ dòng điện Câu 4/ Có 1 số đèn giống nhau có ghi 3V. Phải mắc nối tiếp bao nhiêu bóng đèn loại này để chúng sáng bình thường khi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V? A/ 2 đèn. B/ 3 đèn. C/