DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/3

đề kiểm tra hóa 8,9 giưa kì 2

Upload: HuynhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 298|Tải về: 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH HỌ VÀ TÊN:…………………….................. LỚP 8 KIỄM TRA GIỮA HỌC KÌ II (năm học 2011-2012) MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 45 phút  Nhận xét của giáo viên Điểm