/3

đề kiểm tra hóa 8,9 giưa kì 2

Upload: HuynhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 487|Tải về: 3

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH HỌ VÀ TÊN:…………………….................. LỚP 8 KIỄM TRA GIỮA HỌC KÌ II (năm học 2011-2012) MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 45 phút  Nhận xét của giáo viên Điểm

[Ẩn quảng cáo]