/4

Đề kiểm tra hóa 9 tiết 53 có ma trận

Upload: HoaNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1067|Tải về: 18

ĐỀ KIỂM TRA 45’ Môn: Hóa Học 9 (Bài số 1 HK II) Ma trận đề kiểm tra Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn    TN TL TN TL TN TL TN TL   1. Axit cacbonic và muối cacbonat - Biết được tính ch

[Ẩn quảng cáo]