Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11

Lượt xem:230|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 11 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:   Câu 2: (2 điểm) Tim số hạng không chưa x trong khai triển của  Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số đôi một khác nhau? B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh học theo chương trình chuẩn làm câu 4a và 5a. Thí sinh học theo chương trình nâng cao làm câu 4b và 5b. Câu 4a: (2 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;2) và đường thẳng d có phương trình x-4y+1=0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O. Tìm ảnh của điểm A qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ. Câu 5a: (2 điểm) Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng, các viên bi này hoàn toàn giống nhau chỉ khác màu. Chọn ngẫu nhiên từ bình 3 viên bi. Tính xác suất để chọn được 3 viên bi cùng màu. Tính xác suất để chọn được 3 viên bi trong đó có ít nhất 1 một viên bi đỏ. Câu 4b: (2 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R Vẽ ảnh của (0) qua phép tịnh tiến  Cho B,C là 2 điểm cố định và A thay đổi trên (O). Tìm tập hợp các điểm M sao cho  Câu 5b: (2 điểm) Một hộp đựng 4 viên b xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng, các viên bi này hoàn toàn giống nhau chỉ khác màu. Chọn ngẫu nhiên từ bình 3 viên bi. Tính xác suất để chọn được 3 viên bi cùng màu. Gọi X là số viên bi màu đỏ trong 3 viên bi được lấy ra. Lập bảng phân bố xác suất của X.