/2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 11

Upload: DinhphuongHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 496|Tải về: 2

kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 11 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1: (2 điểm) Giải các phương trình sau:   Câu 2: (2 điểm) Tim số hạng không chưa x trong khai triển của  Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số đôi một khác nhau? B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh học theo chương trình chuẩn là

[Ẩn quảng cáo]