/2

de kiem tra hoc ki 2 mon gdcd 10

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 515|Tải về: 2

TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 1: Câu 1: Thế nào là nhân nghĩa? Trình bày những biểu hiện của lòng nhâ

[Ẩn quảng cáo]