/2

de kiem tra hoc ki 2 mon gdcd 10

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 333|Tải về: 1

TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 1: Câu 1: Thế nào là nhân nghĩa? Trình bày những biểu hiện của lòng nhân nghĩa? Học sinh cần làm gì để phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân tộc?(4 điểm) Câu 2: Em hãy phân tích những điểm khác biệt lớn nhất của chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay so với chế độ hôn nhân thời kì phong kiến? ( 3 điểm) Câu 3: Em hãy cùng các bạn lập kế hoạch giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trường? (3 điểm) TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 2: Câu 1: Thế nào là sống hòa nhập? Sống hòa nhập có ý nghĩa như thế nào? Học sinh cần làm gì để sống hòa nhập với tập thể lớp học, trường học và nơi cư trú? (4 điểm) Câu 2: Em hãy phân tích những biểu hiện của lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam? ( 3 điểm). Câu 3: Em hãy tìm hiểu và giới thiệu về một thành quả của sự hợp tác giữa các bạn trong lớp, trong trường trên các mặt như: học tập, lao động, hoạt động tập thể hoặc hoạt động xã hội? (3 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD (10)