/4

De kiem tra hoc ki I su 7 ... dap an )

Upload: AnhTieutu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 141|Tải về: 0

Ngày dạy: 19.12.09 Tiết 36: Làm bài kiểm tra học kì I .Mục tiêu - Củng cố lại những kiến thức đã học thuộc chương II và chương III - Đánh giá lại quá trìnhhọc tập nhận thức của học sinh II.Chuẩn bị - Đề phô to sẵn III. Nội dung kiểm tra Ma trận: Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng  TN TL TN TL TN TL  Chương II: Nước Đại Việt thời Lí 1 1   1 1,5 2 2,5 Chương III: Nước Đại Việt thời Trần   1 4 1 1,5 2 5,5 Chương IV: Nước Đại Việt thời Lê Sơ 1 2   1 2 Tổng 2 3 1 4 2 3 5 10  2. Đề bài: A. Phần trắc nghiệm; 1. Điền các thông tin còn thiếu vao bảng sau: (1đ) Niên đại Sự kiện Năm 1009  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống Năm 1226  Nhà Hồ thành lập  2.Điền vào chỗ trống những từ thích hơp(2đ ) - Tháng 11.1406, lấy cớ.......................................(.1)..........................................., nhà Minh đã huy động một lực lương lớn gồm............................2...................................cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng ...................................3......................cầm đầu, chia làm...............................4......................tràn vào biên giới nước ta. B.Phần tự luận: 1. Nêu chủ trương kháng chiến của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông –Nguyên? 2. Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân Mông Ngyên xâm lược của nhân dân ta.? 3. Nêu nội dung cải cách của Hồ Quý Li? 3. Đáp án A. Phần trắc nghiệm: 1.P Niên đại Sự kiện Năm 1009 Nhà Lí được thành lập 1075-1077 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống Năm 1226 Nhà Trần được thành lập Năm 1400 Nhà Hồ thành lập  2. 1- Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần : 2- 20 vạn quân : 3 – Trương Phụ : 4- 2 hướng B. Phần tự luận: 1.- Vườn không nhà trống - Vừa đánh vừa lui, phản công - Rút lui bảo toàn lực lượng - Mai phục 2. *Nguyên nhân: - Sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. - Sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần. - Sự đoàn kết dân tộc-> sức mạnh. - Tinh thần chiến đấu hy sinh quân dân. - Những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của những người chỉ huy *ý nghĩa lịch sử. - Đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược và tham vọng của đế chế Nguyên bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. - Góp phần xây đắp thêm truyền thống chống giặc giưc nước của dân tộc ta. - Để lại bài học lịch sử quý giá, đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc. - Ngăn chặn cuộc xâm lăng vào Nhật 3. - Về chính trị: +