/2

đề kiểm tra học kì II GDCD 8

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 636|Tải về: 2

KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Giáo Dục Công Dân lớp 8 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI Câu 1 Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? Liên hệ bản thân trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận. Câu 2 En hiểu như thế nào về quyền khiếu nại và tố cáo của công dân? Học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền khiếu nại và tố cáo? ĐÁP ÁN Câu 1 (5 điểm) * Quyền tự do ngôn luận: Là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội. *Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải theo quy định của pháp luật. Vì như vậy sẽ phát huy tính tích cực quyền làm chủ công dân, góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội, theo yêu cầu chung của xã hội. * Học sinh liên hệ bản thân: Bày tỏ ý kiến cá nhân Trình bày nguyện vọng Nhờ giải đáp thắc mắc Yêu cầu bảo vệ quyền lợi vất chất và tinh thần Học tập nâng cao ý thức văn hoá Tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật Tiếp nhận thông tin trên báo, đài... Tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị Không nghe, đọc những tin tức trái pháp luật Câu 2 (5 điểm) * Quyền khiếu nại là: Quyền công dân đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước... làm trái luật hoặc làm xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp (gửi đơn, thư). * Quyền tố cáo là: Quyền công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về vụ việc vi phạm pháp luật... thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức và công dân. Người tố cáo trực tiếp hoặc gửi đơn, thư. * Ý nghĩa, tầm quan trọng của quyền khiếu nại, tố cáo: Là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản luật công dân. Khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần trung thực, khách quan, thân trọng. * Trách nhiệm nhà nước, công dân: Nhà nước nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo người bị hại. * Học sinh cần phải: Nâng cao, hiểu biết pháp luật. Học tập, lao động, rèn luyện đạo đức. ----------------------------------------------------------------------------