/2

đề kiểm tra học kì II GDCD 8

Upload: TamhonTrasuacho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 916|Tải về: 2

KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn Giáo Dục Công Dân lớp 8 Thời gian: 45 phút ĐỀ BÀI Câu 1 Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? Liên hệ bản thân trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận. Câu 2 En hiểu như thế nào về quyền khiếu nại và tố cáo của công dân? Họ

[Ẩn quảng cáo]